Řešení
Živnostník - s čím vám můžeme pomoci:

1/ se založením živnosti
2/ s kontaktem s vaší zdravotní pojišťovnou
3/ s kontaktem s vasí správou sociálního pojištění
4/ s kontaktem s vaším finančním úřadem
5/ zpracujeme vám kompletně vaší daňovou evidenci nebo účetnictví
6/ provedeme optimalizaci vašich nákladů a výnosů
7/ zpracujeme vám daňové přiznání plátce DPH 
8/ zpracujeme vám mzdy včetně výplaty
9/ zpracujeme vám přiznání daně z příjmů fyzických osob


Firma - s čím vám můžeme pomoci:

1/ pomůžeme vám se založením vaší firmy
2/ zajištíme kontakt s vašim živnostenských úřadem
3/ zajistíme kontakt s vaší zdravotní pojišťovnou
4/ zajistíme kontakt s vaší správou sociálního pojištění
5/ zajistíme kontakt s vaším finančním úřadem
6/ zpracujeme vám kompletně vaši daňovou evidenci
7/ zpracujeme vám kompletně vaše účetnictví
8/ provedeme optimalizaci vašich nákladů a výnosů
9/ zpracujeme vám daňové přiznání plátce DPH 
   (poradíme při fakturaci do zahraničí, ať se týká zboží či služeb, a to export i import,
   dle novely zákona DPH poradíme i s přenesením vaší daňové povinnosti).   
10/zpracujeme vám mzdovou evidenci včetně výplat
11/zpracujeme vám přiznání daně z příjmů právnických osob